AHRS vyzývá ke snížení DPH pro gastroprovozy, znamenalo by to výraznou pomoc

Vláda by se měla co nejdříve zabývat návrhem na snížení sazby daně z přidané hodnoty (DPH) pro gastroprovozy, který byl představen jako součást daňově-odvodové reformy. Vyzývá k tomu Asociace hotelů a restaurací Slovenska (AHRS) spolu se Sdružením cestovního ruchu Vysoké Tatry. Považují to za systémový nástroj, který podnikatelům pomůže.

Podnikatelé v gastrosektoru uvítali otevření provozů začátkem letošního roku, a to i přes dočasná omezení a opatření. Navzdory otevření je však podle nich situace v gastru a cestovním ruchu stále kritická. Výrazný pokles návštěvníků a tržeb v porovnání se stejným obdobím před pandemií i nadále pociťují gastroprovozy po celém Slovensku. Podnikatelé tak kromě dluhů z posledních dvou let čelí také prudkému růstu nákladů na energie, růstu cen potravin a nápojů a požadavku zaměstnanců na zvýšení mzdy. Toto se podle nich nevyhnutelně projeví na růstu cen všech jídel a nápojů v nabídce, což následně způsobí další pokles návštěvnosti.

„Snížení sazby DPH pro gastroprovozy je systémový nástroj a představuje výraznou pomoc pro podnikatele, kteří ji potřebují právě v době, kdy mají otevřené provozy, ale čelí výraznému poklesu návštěvnosti. Snížení sazby DPH přispěje ke zmírnění nárůstu cen v restauracích, což způsobí vyšší návštěvnost a vyšší spotřebu a vytvoří prostor pro přilákání zaměstnanců vyššími mzdami,“ poznamenal prezident AHRS Marek Harbulák.

Výrazné problémy přitom evidují zejména v příhraničních oblastech Slovenska, kde si klienti mohou vybrat, ve které zemi budou relaxovat a Slovensko je z tohoto pohledu nevýhodnou destinací. \“Provozovatelé v cestovním ruchu ve Vysokých Tatrách čelí kromě výrazného poklesu turistů a návštěvníků i tvrdé cenové konkurenci na polské straně Tater a nejen tam. Snížená sazba DPH na gastroslužby by byla pro nás začátkem obnovy po dvou extrémně náročných letech,\“ zdůraznil předseda Sdružení cestovního ruchu Vysoké Tatry Martin Novotný.

Zástupci asociace i regionálních sdružení jsou připraveni pokračovat v odborné diskusi k přijímání opatření na pomoc podnikatelům v tomto odvětví. Obrátili se opět na předsedu vlády Eduarda Hegera (OLANO) s požadavkem o setkání a pokračování jednání, které svolal premiér v závěru prosince 2021, za účasti ministrů a státních tajemníků příslušných resortů k řešení kritické situace.

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR nedávno pro TASR uvedlo, že snížení DPH na gastroslužby podporuje. Považuje to totiž za systémové opatření. Resort dopravy však poukázal na to, že taková změna je v gesci ministerstva financí.

pr článek