Nižší DPH na potraviny je sociálním opatřením pro obchodní řetězce

Nižší daň z přidané hodnoty (DPH) na potraviny je sociálním opatřením pro obchodní řetězce, a nikoli pro obyvatele. Uvedla to mluvčí Slovenské zemědělské a potravinářské komory (SPPK) Jana Holéciová. Návrhy na úpravu DPH vnímá komora podle ní jako politickou agendu, jejíž efekt bude ve skutečnosti výrazně nižší, než politici prezentují v médiích.

SPPK podle Holéciové nesdílí názor, že snížení DPH na potraviny přinese požadovaný efekt pro spotřebitele. Bude výrazně nižší, než se mediálně prezentuje a dá se považovat pouze za politickou agendu, protože neexistují funkční mechanismy pro kontrolu.

„Naše tvrzení neopíráme jen o názory ekonomů, zemědělců a potravinářů, ale také o zkušenosti ze snižování DPH na potraviny v minulosti. Vycházíme přitom z vlastního průzkumu spotřebitelských cen, který Slovenská zemědělská a potravinářská komora dělala půl roku po snížení DPH na potraviny v roce 2016 „Po skončení monitoringu k 30. červnu 2016 se význam snížení DPH rozplynul. Efekt na spotřebitelské ceny byl jen dočasný, protože snížení DPH se ztratilo v marži obchodních řetězců,“ zdůraznila mluvčí.

„Snížením DPH přijde stát o část finančních prostředků ve státním rozpočtu. Požadovaného efektu, razantního snížení růstu cen potravin, se nedosáhne. V období, kdy nás de facto ničí konkurence ze zahraničí, chci požádat našeho resortního ministra a předsedu výboru Národní rady SR pro zemědělství , aby svou pozornost soustředili spíše na zvýšení spolufinancování evropských zdrojů a přímé státní pomoci pro zemědělsko-potravinářský sektor. Situace v slovenském zemědělství a potravinářství je alarmující a máme pocit, že si to kompetentní vůbec neuvědomují,“ zdůraznil předseda SPPK Emil Macho.

SPPK si podle Holéciové stojí za tvrzením, že nižší DPH nepomůže ani spotřebitelům a ani samotnému zemědělství a potravinářství. Pro výrobce potravin jsou důležitá taková opatření, kterými by došlo ke snížení odvodového a daňového zatížení, ke zlepšení vyjednávací pozice slovenských výrobců při jednání s obchodníky o navýšení odbytových cen, a to iz důvodu aktuálního zvyšování vstupních nákladů při výrobě potravin. Nezbytná je však zejména přímá podpora do potravinářského zpracovatelského průmyslu.

Poznamenala, že SPPK o svém postoji již informovala oficiálním dopisem i ministra zemědělství a rozvoje venkova SR Samuela Vlčana (nominant Olano). Komora podle ní navrhuje politickou diskusi o snižování DPH podpořit i diskusí ministerstva s odborníky přímo z praxe – se slovenskými výrobci potravin o systémových opatřeních na podporu zemědělsko-potravinářství a zmírnění dopadů inflace.

pr článek