Plyn nepřiměřeně draží i pro domácnosti, pomohla by změna pravidel

Plyn nepřiměřeně drazí a část Slováků si za něj může letos připlatit i stovky eur. Závisí to na tom, k čemu tuto komoditu využívají. Největší problém mají obyvatelé bytovek s vlastními kotelnami topící plynem, protože plynárny na ně hledí jako na firemní zákazníky, což znamená, že nemají nárok na regulované ceny plynu. V takových bytových domech však bývá téměř polovina obyvatel SR. Pomohl by aktivnější přístup ze strany Ministerstva hospodářství (MH) SR ke změně pravidel. Upozornilo na to Sdružení pro lepší správu bytových domů (ZLSBD).

„Delší dobu evidujeme nepřiměřené zvyšování cen za plyn,“ připomněl předseda sdružení Marek Perdík. V roce 2022 za něj průměrná domácnost může zaplatit i několikanásobně více, přičemž důležitý je cíl využití plynu, který má vliv na výši účtu spotřebitele. „Záleží tedy, zda plyn využíváte k vaření, ohřevu vody nebo i k topení,“ jmenoval Perdík.

V největších problémech se ocitají obyvatelé z bytovek s vlastní kotelnou. „Nové, několikanásobně vyšší cenové výměry již chodí společenstvím vlastníků bytů a nebytových prostor a bytovým domem po celém Slovensku. Bytovky s vlastní kotelnou jsou z pohledu plynáren firemními zákazníky. Promítnuty do praxe to znamená, že nespadají pod cenovou kategorii obyvatel samostatných domácností a nemají tak nárok na regulované ceny plynu,“ vysvětlil Perdík.

pr článek