Firmy získaly loni od investorů miliardu eur, lákaly nemovitosti a IT sektor

Zvýšila se i celková hodnota investic formou fúzí a akvizic, přičemž dosáhla hodnoty 94,27 miliard. eur, což je nejvíce od roku 2013 (nárůst o 55,1%).

„Zdá se, že kupující a prodejci znovu získávají důvěru a věří, že pandemie se dostane pod kontrolu. Minulý rok začal velmi dobře, investice za první tři měsíce prudce vzrostly a dostaly se na úroveň podobnou roku 2019. A tento trend pokračoval až do podzimu,“ říká Michal Huťan, partner ve společnosti CMS Slovensko.

„V roce 2021 jsme viděli, že investoři se přizpůsobili novému normálu pandemie a opět financovali obchodní transakce. Zjištění z letošní zprávy potvrzují návrat důvěry, protože čtvrtletní hodnoty obchodů přesáhly 20 miliard eur pět kvartálů po sobě. Na trh se vrátili také tzv. megadeals, přičemž každý z deseti nejlepších obchodů měl cenu vyšší než jednu miliardu eur,“ doplnil Stefan Stoyanov, který je zodpovědný za databázi fúzí a akvizic v EMIS.

Slovensko má méně investic, ale s vyšší hodnotou
Na Slovensku se nejvíce dařilo sektoru nemovitostí a stavebnictví, který patřil z hlediska objemu i hodnoty obchodů k nejaktivnějším (9 obchodních transakcí). Realitnímu trhu dominovala koupě nákupního centra Aupark v Bratislavě za 450 milionů eur. „Tento obchod posunul hodnoty transakcí na slovenském trhu ve srovnání s rokem 2020 o více než dvojnásobek. Celkově loni zrealizovali investoři transakce formou fúzí nebo akvizici za 980 milionů eur. Na Slovensku přitom investoři uzavřeli jen 28 transakcí a podle jejich počtu tak jde nejnižší hodnotu za desetiletí,“ komentuje loňský vývoj Soňa Hanková, partnerka ve společnosti CMS Slovensko.

Druhým nejaktivnějším odvětvím byl loni na Slovensku z hlediska zájmu investorů sektor IT a telekomunikací (4 obchodní transakce) a na třetím místě skončil výrobní sektor, v němž počet obchodů klesl ze sedmi v roce 2020 na tři v roce 2021. Michal Huťan však očekává, že slovenskému investičnímu trhu se bude letos dařit.

TOP 5 obchodních transakcí na Slovensku v roce 2021 Slovenské firmy získaly loni od investorů miliardu eur, lákaly nemovitosti a IT sektor
Zdroj: Emerging Europe M&A 2021

V celém regionu dominují také sektory IT a nemovitostí
Země střední a východní Evropy přilákaly loni nejvíce investic z oblasti telekomunikací a IT, když pět z deseti největších obchodů bylo právě z tohoto segmentu. Počet transakcí vzrostl na 450 (nárůst z 333) a sektor zaznamenal celkově nejvyšší hodnotu na úrovni 23,4 miliardy. eur. Mezi významné obchody patřily prodej Polkomtel Infrastruktura a UPC Polska v Polsku a prodej Českých Radiokomunikací a 30procentní podíl v CETIN v České republice. Mezi významné softwarové obchody patřil prodej Avast Software v České republice za 7,3 miliardy eur a koupě Nexters Global (společnost vyvíjející hry) firmou Kismet za 1,6 miliardy eur, obě pocházející z Ruska.

Druhým největším sektorem z hlediska počtu obchodů byl sektor nemovitostí a stavebnictví, v němž počet transakcí vzrostl na 340 a dosáhl hodnoty 9,83 miliardy. eur (nárůst o 3,8%). „Zajímavé je, že navzdory poklesu o téměř pětinu zůstalo hlavním podsektorem nemovitostí investování do kancelářských budov. Dobrou pozici si udržel i sektor skladování a logistiky, jelikož odráží pokračující trend přesunu k elektronickému obchodu,“ říká Michal Huťan. Třetím sektorem s nejvyšším počtem investic byl v našem regionu zpracovatelský průmysl, ve kterém investoři zrealizovali 253 obchodů o hodnotě 18,26 miliard. eur.

Mezi tři země z našeho regionu, které dosáhly pozoruhodné investiční aktivity, patří Chorvatsko, Rumunsko a Ukrajina. Každá z těchto zemí překonala čísla dosažená před pandemií. V Chorvatsku zrealizovali investoři rekordních 69 transakcí (nárůst o 60,5 %) s hodnotou 1,8 miliardy. eur (nárůst o 387,4%). Zajímavou destinací investorů se loni stalo i Rumunsko, přičemž uzavřeli 195 obchodů (nárůst o 43, 4%) s hodnotou 2,37 miliardy. eur. O více než polovinu se zvýšila investiční aktivita na Ukrajině (143 obchodů), přičemž celková hodnota investic se v zemi zdvojnásobila na 1,72 miliardy. eur.

pr článek