Přebytek Itálie v obchodu se zeměmi mimo EU v závěru roku prudce klesl

Obchodní přebytek Itálie se zeměmi mimo Evropskou unii se v závěru loňského roku ve srovnání s vývojem před rokem propadl o více než tři miliardy eur. Poukázaly na to údaje italského statistického úřadu.

Přebytek obchodu Itálie se státy mimo EU dosáhl v prosinci 4,74 miliardy eur. V prosinci předchozího roku však dosáhl téměř 8 miliard eur.

Export sice v meziročním srovnání pokračoval v solidním růstu, oproti vývoji v listopadu se však jeho tempo zpomalilo. Zatímco v listopadu vzrostl meziročně o 13,4 %, v prosinci růst dosáhl 12,6 %.

Naopak dovoz se vyvíjel opačně. V listopadu vzrostl meziročně o 37,8 %, v prosinci však tempo růstu zvýšil na 45,8 %.

pr článek